HOME > 소식/공지사항 > 공지사항
 
작성일 : 14-04-16 14:19
2014 전국교수노동조합 강원지부장 당선 공고
 글쓴이 : 교수노조 (175.♡.56.118)
조회 : 12,723   추천 : 0   비추천 : 0  
[2014 전국교수노동조합 강원지부장 당선 공고]


2014 전국교수노동조합 강원지부장 선거에서 강원지부 조합원 선거권자 26명 중 16명 투표, 16명 전원 찬성으로
 투표율 61.5%, 찬성 100%로 방정균 후보가 당선되었음을 공고함


                                                            2014년 4월 16일

                2014 전국교수노동조합 강원지부장 선거관리위원장 임재홍